Geschiedenis van het huis

Het huis heeft een lange geschiedenis. De kelders dateren van de 13° eeuw; men ziet nog de romaanse pilaren en gewelven.

Al in 1525 was dit een gastvrij huis : herberg ‘Het Gulden Sweert’ was hier gevestigd.

In 1735 bewoonde de drukker-polyglot Jan De Meyer dit pand. Hij kende naast Nederlands, ook Latijn, Italiaans, Spaans, Duits, Engels en Frans. De drukkerij heeft voortbestaan tot het einde van de 19° eeuw.

In 1917 werd het huis dan overgelaten aan de Zusters van Visitatie. Er werden klassen van de huishoudschool ingericht in het achterhuis. In het voorhuis woonden lange tijd de pastoor-directeurs van de middelbare school in het huis. In de straat kennen sommigen dit gebouw nog steeds als “de pastorij”. Meer van de geschiedenis kun je met eigen ogen komen bekijken bij ons.